KOŚCIÓŁ DOMOWY

Jesteśmy wspólnotą zwaną Oazą Rodzin, lub Kościołem Domowym.
Chcemy żyć wiarą i polepszać relacje w naszych małżeństwach i rodzinach.
Nasz cel realizujemy przez comiesięczne spotkanie kręgu.
Każdy krąg ma swojego księdza opiekuna.
Istnieje również możliwość uczestniczenia w weekendowych i wakacyjnych wyjazdach rekolekcyjnych w ciągu roku.
Wszystko to realizujemy poprzez formację proponowaną przez Ruch Światło-Życie.

Niezwykle cenimy sobie fakt, że możemy, jako rodziny po prostu na siebie liczyć. Mamy przekonanie, że dzięki Oazie Rodzin żyje się nam w małżeństwie lepiej
i łatwiej.

Zapraszamy, aby spróbować tej drogi razem z nami.

Obecnie na terenie diecezji Waterford i Lismore istnieją trzy kręgi Domowego Kościoła.