ks. dr Marek Kowalkowski

Kapłan diecezji toruńskiej; doktor nauk teologicznych.
Urodzony 26 października 1989 r. w Brodnicy (woj. kujawsko - pomorskie).
Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 2014 r. w kościele katedralnym
pw. śś. Janów w Toruniu.

Od września 2019 r. pełni posługę duszpasterza Polaków na terenie diecezji Waterford and Lismore w Irlandii.