SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą "ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

DOKUMENTACJA PRZEDŚLUBNA


Ślub kościelny ze skutkiem cywilno-prawnym w Polsce.

Jeśli ktoś przebywa w Irlandii ponad 6 m-cy, gromadzi następujące dokumenty:

 1. świadectwo chrztu św. i sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia do 6 m-cy);

 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedślubnego;

 3. Letter of freedom z irlandzkiej parafii – należy zgłosić się do biura parafialnego i poprosić o poświadczenie stanu wolnego w Irlandii (uwaga: jeśli mieszkałeś/-aś w innym miejscu niż obecne dłużej niż 6 miesięcy, musisz mieć Letter of freedom również z tamtejszej parafii);

 4. pisemnie świadectwo przynajmniej jednego z rodziców lub bliskich krewnych, potwierdzające stan wolny (Statement Concerning the Freedom to Marry – dokument do pobrania znajduje się poniżej); na terenie Irlandii dokument ten zastępuje zapowiedzi;

 5. należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i pobrać dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego (należy przekazać je do kancelarii parafii, w której zawierany będzie związek małżeński);

 6. małżonkowie, którzy zawarli już ślub cywilny, a pragną zawrzeć ślub kościelny, do w/w dokumentów dołączają Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa;

 7. jeśli któraś ze stron zawierała już sakrament małżeństwa należy przedstawić wyrok sądu kościelnego stwierdzający nieważność tego związku;

Po zgromadzeniu w/w dokumentów należy zgłosić się do Duszpasterza Polaków, celem spisania protokołu przedślubnego (min. 3 m-ce przed datą ślubu):

 1. przychodząc na spotkanie należy przynieść ze sobą Dowód Osobisty lub Paszport oraz imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania świadków;

 2. należy znać nazwę parafii oraz diecezji, na terenie której narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński;

 3. należy przedstawić także imię i nazwisko Księdza Proboszcza oraz nr telefonu;

 4. informacje dot. spowiedzi św. przedślubnej zostaną przedstawione w czasie spisywania Protokołu przedmałżeńskiego;

Ślub kościelny ze skutkiem cywilno-prawnym w Irlandii.

Należy zgromadzić następujące dokumenty:
 1. świadectwo chrztu św. i sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia do 6 m-cy);

 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedślubnego;

 3. Letter of freedom z irlandzkiej parafii – należy zgłosić się do biura parafialnego i poprosić o poświadczenie stanu wolnego w Irlandii (uwaga: jeśli mieszkałeś/-aś w innym miejscu niż obecne dłużej niż 6 miesięcy, musisz mieć Letter of freedom również z tamtejszej parafii);

 4. pisemnie świadectwo przynajmniej jednego z rodziców lub bliskich krewnych, potwierdzające stan wolny (Statement Concerning the Freedom to Marry – dokument do pobrania znajduje się poniżej); na terenie Irlandii dokument ten zastępuje zapowiedzi;

 5. należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i pobrać dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego (należy przekazać je do kancelarii parafii, w której zawierany będzie związek małżeński);

 6. małżonkowie, którzy zawarli już ślub cywilny, a pragną zawrzeć ślub kościelny, do w/w dokumentów dołączają Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa;

 7. jeśli któraś ze stron zawierała już sakrament małżeństwa należy przedstawić wyrok sądu kościelnego stwierdzający nieważność tego związku;

 8. po zgromadzeniu w/w dokumentów należy zgłosić się do Duszpasterza Polaków, celem spisania protokołu przedślubnego (min. 3 m-ce przed datą ślubu):

  • przychodząc na spotkanie należy przynieść ze sobą Dowód Osobisty lub Paszport oraz imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania świadków;

  • min. 3 miesiące przed planowaną datą sakramentu małżeństwa należy zgłosić się do Civil Registration Office i dokonać rejestracji;

  • do zgłoszenia ślubu cywilnego należy zabrać ze sobą:

   • paszport (zrobić kopie strony ze zdjęciem)

   • skrócone Akty Urodzenia (w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce można poprosić o Akt w j. angielskim do związku cywilnego w Irlandii lub przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na j. angielski);

   • numery PPS;

   • potwierdzenie adresu (narzeczonej i narzeczonego);

   • należy znać: adres i nazwę parafii gdzie będzie ślub; imię i nazwisko księdza, który będzie błogosławił związek; imiona i nazwiska świadków oraz ich daty urodzenia.